KNA: Lekcja 13 (przymiotniki od nazw krajów cz.2)

W 13. odcinku Kwadransu na angielski dalej ćwiczymy używanie przymiotników pochodzących od nazw krajów, oraz używanie czasownika „be” w twierdzeniach i przeczeniach. Pojawia się też gra Prawda czy Fałsz, dzięki której uczymy się mówić o stolicy kraju i walucie.
Na Facebooku utworzyłem wydarzenie zapraszając Was do spotkania online w ostatni czwartek września o godzinie 20.30.

KNA: Lekcja 13 (przymiotniki od nazw krajów cz.2) Read More »