Lekcja 92 (ekologia)

Wyrażenia z tej lekcji

should / shouldn’t
powinieneń / nie powienieneś
have to / has to
musisz (przymus z zewnątrz)
don't have to
nie musisz (brak przymusu, ale możesz)
must
musisz (przymus z wewnątrz)
mustn't
nie wolno
We should eat less meat and more vegetables.
Powinniśmy jeść mniej mięsa a więcej warzyw.
We shouldn’t buy imported food.
Nie powinniśmy kupować jedzenia importowanego.
We have to sort our garbage.
Musimy segregować nasze śmieci.
We don’t have to use our own shopping bags.
Nie musimy używać własnych toreb na zakupy.
We must have showers instead of baths.
Musimy brać prysznice zamiast kąpieli.
We mustn’t litter.
Nie wolno nam śmiecić.
What do you think about that?
Co o tym myślisz?
What do you think about recycling?
Co myślisz o recyclingu?
How do you feel about that?
Jak się z tym czujesz?
How do you feel about switching off electronic devices at night?
Jak czujesz się z wyłączaniem urządzeń elektrycznych na noc?
I believe that…
Wierzę, że...
What’s your opinion on this topic?
Jaką masz opinię na ten temat?
What’s your opinion on using public transport?
Jaką masz opinię na temat używania transportu publicznego?
Could you share your point of view on that?
Czy mógłbyś się podzielić swoim punktem widzenia na ten temat?
Could you share your point of view on using your own shopping bag?
Czy mógłbyś się podzielić swoim punktem widzenia na temat używania własnych toreb zakupowych?
As far as I’m concerned,…
Jeżeli chodzi o mnie, to...
What do you reckon about this?
Co o tym myślisz?
What do you reckon about buying local food?
Co sądzisz o kupowaniu lokalnej żywności?
From my point of view,…
Z mojego punktu widzenia,...
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak