Lekcja 88 (ogłoszenia w samolocie)

Wyrażenia z tej lekcji

flight announcement
ogłoszenie w samolocie
to cover sth
omówić coś
service
usługa, tu lot
expected
oczekiwany
approximately
w przybliżeniu
fasten your seatbelts
zapnij pasy
stow away
schować ale i podróżować na gapę
overhead compartment
schowek nad głową
glove compartment
schowek w aucie od strony pasażera
table trays in the upright position
stolik w pozycji pionowej
take-off
start samolotu
landing
lądowanie (samolotu)
ascend
wznosić się
descend
obniżać się
prohibited
zakazany
Are the crew showing the emergency procedures?
Czy załoga pokazuje procedury awaryjne?
How many exits are there?
Ile jest wyjść awaryjnych?
Where’s the life jacket?
Gdzie znajduje się kamizelka ratunkowa?
Should you attend to your child first?
Czy najpierw powinno się zająć dzieckiem?
on behalf of the crew
w imieniu załogi
attention
uwaga
aircraft
statek powietrzny
row
rząd
clip on the waistband
zapiąć gumkę w pasie
inflate
nadmuchać
slide
zjechać na dół po zjeżdzalni
life raft
tratwa ratunkowa
leaflet
ulotka
oxygen mask
maska tlenowa
attend to yourself
zaopiekuj się sobą
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak