Lekcja 82 (pieniądze)

Wyrażenia z tej lekcji

money
pieniądze
borrow money from sb
pożyczać pieniądze od kogoś
I never borrow money from friends
Nigdy nie pożyczam pieniędzy od przyjaciół.
Can I borrow your car?
Czy mogę pożyczyć twój samochód?
lend money to sb
pożyczyć pieniądze komuś
I don’t like lending money to friends
Nie lubię pożyczać pieniędzy przyjaciołom.
a loan/ a credit
pożyczka/ kredyt
We got a car loan last year.
W zeszłym roku wzięliśmy pożyczkę na samochód.
debit card
karta debetowa
I always use my debit card.
Zawsze używam mojej karty debetowej.
pay back
spłacić
I pay back my credit card as quickly as possible.
Swoją kartę kredytową spłacam tak szybko jak to możliwe.
inherit
dziedziczyć
She inherited 2000 zł from her grandfather.
(Ona) odziedziczyła 2000 zł po dziadku.
debt
dług
earn
zarabiać
Google earns millions every year.
Google zarabia miliony co roku.
save money
oszczędzać pieniądze
waste money
marnować pieniądze
spend money on sth
wydawać pieniądze na coś
This Chrismtas I spent 2000 zł on presents.
W te Święta wydałem 2000 zł na prezenty.
Have you ever lent money to a friend?
Czy kiedykolwiek pożyczyłeś pieniądze przyjacielowi?
Have you ever borrowed money from family?
Czy kiedykolwiek pożyczyłeś pieniądze od rodziny?
Have you ever inherited any money?
Czy kiedykolwiek odziedziczyłeś pieniądze?
Have you ever had a credit card?
Czy kiedykolwiek miałeś kartę kredytową?
Have you ever saved for something for a long time?
Czy kiedykolwiek oszczędzałeś na coś przez długi okres?
Have you ever spent money on something you never used?
Czy kiedykolwiek wydałeś pieniądze na coś, czego nigdy nie użyłeś?
Yes, I have.
Tak (krótkie potwierdzenie)
No, I haven't.
Nie (krótkie przeczenie)
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak