Lekcja 77 (online shopping)

Wyrażenia z tej lekcji

online shopping
zakupy przez internet
My favorite type of shopping.
Mój ulubiony rodzaj zakupów.
website, site
strona internetowa
add to cart
dodać do koszyka
cart, trolley, basket
koszyk
scroll down
przesunąć ekran niżej
there you go!
I już!
go to checkout
idź do kasy
proceed to checkout
przejdź do kasy
log in, sign in
zalogować się
log out
wylogować się
sign up, create an account
założyć konto
discount code
kod rabatowy
purchase
zakup
order
zamówienie
delivery, shipping
dostawa
shipping cost
koszt przesyłki
copy and paste
kopiuj i wklej
total
suma

© 2019 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak