Lekcja 74 (remont domu)

Wyrażenia z tej lekcji

renovation
remont
complete overhaul
remont kapitalny
You mean like when you want to rebuild your house?
Masz na myśli jak wtedy, gdy chcesz przebudować swój dom?
Do you mean rebuilding your house?
Czy masz na myśli przebudowanie swojego domu?
What were you doing yesterday at 10 am?
Co robiłeś wczoraj o 10 rano?
I was painting the room green.
Malowałem pokój na zielono.
They were painting the room green.
Oni malowali pokój na zielono.
lay tiles
kłaść płytki
restore parquet
odnowić parkiet
instal hardwood floor
kłaść drewnianą podłogę
instal a carpet
kłaść wykładzinę
buy a rug
kupować dywan
replace a window
wymienić okno
paving stone
kostka brukowa
pave the driveway
brukować podjazd
change a lock
zmienić zamek
change bathroom fixtures
zmienić armaturę łazienkową
What were you doing yesterday at 10?
Co robiłeś wczoraj o 10?

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak