Lekcja 71 (powtórka 65-70)

Wyrażenia z tej lekcji

subject
przedmiot
science
nauka, przyroda
biology
biologia
chemistry
chemia
geography
geografia
history
historia
physical education (PE)
wychowanie fizyczne (WF)
foreign language
język obcy
I was good at…
byłem/am dobry/a w...
I was terrible/bad at…
byłem/am fatalny/a zły/a w
I was interested in...
interesowałem/am się...
What school subject were you good at?
Z jakiego przedmiotu byłeś dobry?
What school subject were you terrible at?
Z jakiego przedmiotu byłeś fatalny?
What were you interested in at school?
Czym się interesowałeś w szkole?
grade
ocena, stopień, klasa (poziom szkoły)
nursery school
żłobek, przedszkole (UK)
primary school
szkoła podstawowa (UK)
secondary school
szkoła średnia (UK)
pre-school/kindergarten
przedszkole (US)
elementary school
szkoła podstawowa (USA)
middle school, junior high school
gimnazjum (US)
high school
szkoła średnia (US)
technical school
technikum
lazy
hard-working
dishonest
honest
boring
funny
mean
generous
impatient
patient
stupid
intelligent
introvert
outgoing
attend
uczęszczać
participate in a theater group
brać udział w grupie teatralnej
handball
piłka ręczna
play the piano
grać na fortepianie
have singing lessons
mieć lekcję śpiewu
I had math tutoring
Miałem korepetycje z matematyki.
What did you do last weekend?
Co robiłeś w zeszły weekend?
Why did you go to Kraków last weekend?
Dlaczego pojechałeś do Krakowa w zeszły weekend?
When did you come back?
Kiedy wróciłeś?
How did you get there?
Jak tam dotarłeś?
I saw a film
Widziałem film.
I visited my family.
Odwiedziłem rodzinę.
I came back on Sunday.
Wróciłem w niedzielę.
I drove my car.
Pojechałem autem.
drive - drove - driven
prowadzić (3 formy)

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak