Lekcja 70 (odpowiedzi na pytania)

Wyrażenia z tej lekcji

What – What do you do? / What is your job?
Co - Co robisz (zawód)? / Jaki jest twój zawód?
Where – Where do you live? / Where is the ATM?
Gdzie - Gdzie mieszkasz? / Gdzie jest bankomat?
Why – Why do you buy clothes in Zara? / Why is the phone on the floor?
Dlaczego - Dlaczego kupujesz ubrania w Zarze?/ Dlaczego telefon jest na podłodze?
Who – Who do you like from work?/ Who is your favorite actor?
Kto - Kogo lubisz z pracy? / Kto jest twoim ulubionym aktorem?
When – When do you finish work? / When is lunch?
Kiedy - Kiedy kończysz pracę? / Kiedy jest lunch?
Which – Which magazine do you read? / Which movie is your favorite?
Który - Który magazyn czytasz? / Który film jest twoim ulubionym?
How – How do you say “szpinak” in English? / How is “szpinak” in English?
Jak - Jak powiesz "szpinak" po angielsku? / Jak jest "szpinak" po angielsku?
meet with friends
met (czas przeszły)
visit your family
visited (czas przeszły)
ride a bike
rode a bike (czas przeszły)
go to a restaurant
went (czas przeszły)
come back
came back (czas przeszły)
swim
swam (czas przeszły)
see a film
saw (czas przeszły)
stay at home
stayed (czas przeszły)
do many things
did many things (czas przeszły)
get somewhere
got somewhere (czas przeszły)
What did you do last weekend?
I did many things.
Where did you go last weekend?
I went to Poznań.
Why did you go to Poznań last weekend?
I went to Poznań for International Podcasts Day.
Who did you see in Poznań?
I saw many excellent podcasters.
When did you come back?
I came back on Sunday?
Which restaurant did you go to?
We went to Ministerstwo Browaru in Poznań.
How did you get there?
I got there by bus.
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2019 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak