Lekcja 69 (słówka pytające)

Wyrażenia z tej lekcji

Did you like tomatoes when you were a child?
Czy lubiłaś pomidory gdy byłaś dzieckiem?
Did you dance hip-hop?
Czy tańczyłaś hip-hop?
Did you play the piano?
Czy grałaś na pianienie?
Did you train karate?
Czy trenowałaś karate?
Did you have private English lessons?
Czy miałaś prywatne lekcje angielskiego?
meet with friends
spotykać się z przyjaciółmi
visit your family
odwiedzić rodzinę
ride a bike
jeździć rowerem
go to a restaurant
iść do restuaracji
come back home
wrócić do domu
What – What did you do last weekend?
Co - Co robiłeś w zeszły weekend?
Where – Where did you go last weekend?
Gdzie - Gdzie pojechałeś w poprzedni weekend?
Why – Why did you go to Poznań last weekend?
Dlaczego - Dlaczego pojechałeś do Poznania w zeszły weekend?
Who – Who did you see in Poznań?
Kto - Kogo widziałeś w Poznaniu?
When – When did you come back?
Kiedy - Kiedy wróciłeś?
Which – Which restaurant did you go to?
Który - Do której restuaracji poszedłeś?
How – How did you get there?
Jak - Jak tam dotarłeś?
Poprzedni
Następny

Mogą Cię też zainteresować

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak