Lekcja 66 (system edukacji w UK, USA i Polsce)

Wyrażenia z tej lekcji

What school subject were you good at?
Z jakiego przedmiotu byłeś dobry?
What school subject were you terrible at?
Z jakiego przedmiotu byłeś fatalny?
What were you interested in at school?
Czym się interesowałeś w szkole?
graduate
absolwent, ukończyć szkołę
grade
ocena, stopień, klasa (poziom szkoły)
class
klasa (społeczność)
classroom
klasa (pomieszczenie)
boarding-school
szkoła z internatem
religious school
szkoła religijna
private school
szkoła prywatna
public/state school
szkoła publiczna/państwowa
nursery school
żłobek, przedszkole (UK)
primary school
szkoła podstawowa (UK)
secondary school
szkoła średnia (UK)
Bachellor's degree, BA (bachelor of arts)
stopień licencjata
Master's degree, MA (Master of Arts)
stopień magistra, mgr
pre-school/kindergarten
przedszkole (US)
elementary school
szkoła podstawowa (USA)
middle school, junior high school
gimnazjum (US)
high school
szkoła średnia (US)
college
college
university, uni
uniwersytet, uniwerek
SAT, ACT
matura w USA
GCSE, A-levels
matura w UK
highschool (profile)
liceum profilowane
vocational school
szkoła zawodowa
technical school
szkoła techniczna

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak