Lekcja 65

Wyrażenia z tej lekcji

school
szkoła
subject
przedmiot
pupil, schoolchild
uczeń
student
student
science
nauka, przyroda
biology
biologia
chemistry
chemia
geography
geografia
history
historia
information technology (IT)
informatyka
physical education (PE)
wychowanie fizyczne (WF)
foreign language
język obcy
Polish language
język polski
literature
literatura
mathematics, maths (UK), math (US)
matematyka
physics
fizyka
I was good at…
byłem/am dobry/a w...
I was terrible/bad at…
byłem/am fatalny/a zły/a w...
I was interested in...
interesowałem/am się...
I wasn't interested in...
nie interesowałem/am się...
What school subject were you good at?
Z jakiego przedmiotu byłeś/aś dobry/a?
What school subject were you bad/terrible at?
Z jakiego przedmiotu byłeś/aś zły/a, fatalny/a?
What were you interested in at school?
Czym się interesowałeś/aś w szkole?

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak