Lekcja 63 (pierwszy dzień w pracy cz. 2)

Wyrażenia z tej lekcji

production department
dział produkcji
research and development, R&D
badania i rozwój
purchasing
zakupy
marketing
marketing
human resources
zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry
accounting and finance
księgowość i finanse
IT department,IT support
dział IT, wsparcie IT
induction /onboarding
wdrożenie do pracy
National Insurance Number (NIN)
krajowy numer ubezpieczenia (PESEL)
fill in this contract, fill out
uzupełnić ten kontrakt
sign at the bottom
podpisz na dole
give you my bank details
podać Ci szczegóły dotyczące mojego banku
provide your bank account information
podać informację dotyczące twojego banku
NDA, non-disclosure agreement
umowa o zachowaniu poufności
conference room
sala konferencyjna
work and safety training
szkolenie BHP
language test
test językowy
manual skill test
test umiejętności manualnych
To be honest,
Szczerze mówiąc,
I know what you mean
Wiem, co masz na myśli
desk
biurko
cubicle
boks (w biurze)
laptop
laptop
teammate, colleague, workmate, co-worker
współpracownik
I’m afraid they are out today.
Obawiam się, że dziś nie ma ich w biurze.
white-collar worker
pracownik biurowy
blue-collar worker
pracownik fizyczny

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak