Lekcja 61

Wyrażenia z tej lekcji

Małgosia pracuje w marketingu w dużej angielskiej firmie
Małgosia works in marketing in a big English company.
Jest odpowiedzialna za strategie w social media.
She is responsible for strategy in social media.
Kieruje 5 osobowym zespołem.
She manages a 5-person team.
Franek pracuje w fabryce.
Franek works in a factory.
Pracuje na 12 godzinne zmiany.
He works 12-hour shifts.
Do jego obowiązków należy sprawdzanie jakości produktu i pakowanie.
His duties include checking the quality of the products and packing.
have a company car
mieć samochód służbowy
Does she have a company car?
Czy ona ma samochód służbowy?
commute to work
dojeżdżać do pracy
draw up plans
tworzyć plany
Does she draw up strategic plans?
Czy tworzy plany strategiczne?
have a lot of paperwork
mieć dużo pracy papierkowej
give a presentation
robić prezentację
go on a business trip
wyjeżdżać w delegację
write a report
pisać raport
meet with a team
spotykać się z zespołem
take the shuttle bus
dojeżdżać podstawionym autobusem
clock-in
odbijać godzinę wejścia
clock-out
odbijać godzinę wyjścia
start the day with an organizational meeting
rozpocząć dzień od spotkania organizacyjnego
work at an assembly line
pracować na linii montażowej
have a lunch break
mieć przerwę na obiad
Does he reach the daily goal?
Czy osiąga dzienne cele?
clean workarea after work
sprzątać stanowisko pracy po pracy

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak