Lekcja 33

Wyrażenia z tej lekcji

I am a doctor.
Jestem lekarzem.
He is a doctor.
On jest lekarzem.
They are actors.
Oni są aktorami.
She is an actress.
Ona jest aktorką.
I work in a team.
Pracuję w drużynie.
She works in a team.
Ona pracuje w drużynie.
I work in a 5-person team.
Pracuję w drużynie pięcioosobowej.
He works in a 5-person team.
On pracuje w drużynie pięcioosobowej.
She works from nine to five.
(ona) Pracuje od dziewiątej do siedemnastej (na pełen etat).
He works a full time job.
(on) Pracuje na pełen etat.
She works a part-time job.
(ona) Pracuje na niepełen etat.
She works shifts.
(ona) Pracuje na zmiany
I’m a freelancer.
Jestem wolnym strzelcem.
She is a freelancer.
Ona jest wolnym strzelcem.
I’m self-employed.
Jestem samozatrudniony.
She is self-employed.
Ona jest samozatrudniona.
I have to _____
Muszę ___
He/She has to ___
On/Ona musi ____
cook meals
gotować posiłki
make phone calls
dzwonić
check the quality
sprawdzać jakość
I’m responsible for ______
Odpowiadam za ____
He is responsible for ___
On odpowiada za ___
marketing
marketing
sales
sprzedaż
making phone calls
dzwonienie
checking the quality
sprawdzanie jakości
My duties include _____
Moje obowiązki obejmują ___
I manage projects.
Zarządzam projektami.
She manages projects.
Ona zarządza projektami.
I manage a team of 5 people.
Zarządzam zespołem pięciu osób.
She manages a team of 5 people.
Ona zarządzam zespołem pięciu osób.
I’m in charge of ____
Dowodzę/zarządzam ___
She is in charge of ____
Ona dowodzi/zarządza ___

Słowniki online, które polecamy

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak