Lekcja 59 (moja praca cz. 1)

Wyrażenia z tej lekcji

I work in + place/department
Pracuję w + miejsce / oddział / dział
I work in finance, marketing, education
Pracuję w finansowości, marketingu, edukacji
I work in the HR department
Pracuję w dziale HR.
I work for + company
Pracuję dla + nazwa firmy
I work for a mobile phone company
Pracuję dla operatora komórkowego.
I work for a law firm based in Rzeszów.
Pracuję dla firmy prawniczej znajdującej się w Rzeszowie.
My company is located in….
Moja firma mieście się w...
The headquarters is located in…
Siedziba główna firmy znajduje się w...
I run my own business.
Prowadzę własny interes.
I work for myself.
Pracuję w swojej firmie. (dosłownie dla siebie samego)
entrepreneur
przedsiębiorca
I work for a (big, small, local, international) company
Pracuję dla (dużej, małej, lokalnej, międzynarodowej) firmy
produce
produkować
sell
sprzedawać
provide
dostarczać, zapewniać
I work for a company which produces cars.
Pracuję dla firmy, która produkuje auta.
I work for a company which sells mobile phones
Pracuję dla firmy, która sprzedaje telefony komórkowe.
Poprzedni
Następny

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak