Lekcja 53 (jaki mamy rok?)

Wyrażenia z tej lekcji

century
wiek
We live in the XXI century
Żyjemy w XXI wieku
in the 50s (fifites)
w latach pięćdziesiątych
in the 60s (sixties)
w latach szcześćdziesiątych
in the 2000s (two-thousands)
w latach dwutysięcznych
in the 2010s (two-thousand tens)
w latach dziesiątych XXI wieku
2019
twenty nineteen
1900
nieneteen hundred
2000
two thousand
1901
nieneteen oh one
2000-2009 (use full numbers)
tutaj używaj pełnej liczby (bez oh)
2010-2019 (you can choose)
w tym zakresie albo pełna liczba, albo w parach
BC (before Christ)
przed naszą erą (pne)
AD
naszej ery (anno domini)
When were you born?
Kiedy się urodziłeś/aś?
I was born in...
Urodziłem/am się w...
When was your daughter born?
Kiedy urodziła się twoja córka?
She was born in...
Urodziła się w...
When was the Battle of Grunwald?
Kiedy była bitwa pod Grunwaldem?
When was the Battle of Vienna?
Kiedy była Odsiecz Wiedeńska?

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak