Lekcja 52 (Czy masz odkurzacz?)

Wyrażenia z tej lekcji

it's free / it's for free
to jest za darmo
I have = I've got
mam
I've got a sister
Mam siostrę.
Do you have = Have you got
Czy masz
Do you have? Yes, I do / No, I don't
Czy masz? Tak, mam / Nie, nie mam.
Have you got? Yes, I have / No, I haven't
Czy masz? Tak, mam / Nie, nie mam.
fireplace
kominek
fold-out sofa
rozkładana kanapa
stove
kuchenka
oven
piekarnik
TV / Tv set
telewizor
vaccum cleaner/ hoover
odkurzacz
air conditioning
klimatyzacja

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak