Lekcja 46 (sugestie)

Wyrażenia z tej lekcji

schedule a meeting
zaplanować spotkanie
May 2nd
drugiego maja
may the force be with you
niech moc będzie z tobą
May 4th
czwartego maja
What is the special day tomorrow?
Jaki wyjątkowy dzień będzie jutro?
What book author does Szymon recommend?
Jakiego autora książki poleca Szymon?
What music does she like?
Jaką ona lubi muzykę?
Why do you ask?
Dlaczego pytasz?
Oh no. I forgot.
Oj nie. Zapomniałam.
What shall I get her?
Co mogę jej kupić?
How about the new Bonda book?
A może nową książkę Bondy?
No, I don't think so.
Nie, nie sądzę, aby to był dobry pomysł.
What about a music CD?
A może płytę CD?
That's a great idea.
To świetny pomysł.
I'm not sure.
Nie jestem pewien/pewna.
It sounds perfect.
brzmi idealnie (super pomysł)
How about going to a restaurant?
A może pójdziemy do restauracji?
How about eating sushi?
Co powiesz na sushi?

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak