Lekcja 42 (dworzec kolejowy)

Wyrażenia z tej lekcji

train
pociąg
railway station
stacja kolejowa
platform
peron
direct train
pociąg bezpośredni
change trains at
przesiadać się w
single ticket, one-way ticket
bilet w jedną stronę
return ticket, two-way ticket , round-trip ticket
bilet w dwie strony, bilet powrotny
What time does the next train to London leave?
O której odjeżdża kolejny pociąg do Londynu?
Is it a direct train to London?
Czy to jest pociąg bezpośredni do Londynu?
You have to change trains at Birmingham.
Musisz przesiąść się w Birmingham.
The train is delayed by approximaltey 10 minutes
Pociąg jest opóźniony o około 10 minut.

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak