Lekcja 40 (odprawa celna)

Wyrażenia z tej lekcji

Mr Brown, Sir
Pan Brown
Ms Brown, Madam
Pani Brown
customs
odprawa celna
customs officer
celnik
Can I see your passport?
Czy mogę zobaczyć twój paszport?
Are you a tourist or here on business?
Jesteś tu turystycznie czy biznesowo?
Leisure or business?
Wypoczynek czy biznes?
What's the purpose of your visit?
W jakim celu przyjechałeś/przyjechałaś?
Do you have anything to declare?
Czy masz coś do oclenia?
Have you brought any food into the country?
Czy przywiozłeś/aś jakiekolwiek jedzenie do kraju?
How long will you be staying?
Jak długo zostajesz? Na jak długo przyjechałeś/aś?
How much cash (currency) do you have with you?
Ile masz gotówki (waluty) przy sobie?
I have two bottles of whiskey.
Mam dwie butelki whisky.
Do I need to declare that?
Czy muszę to oclić?
Just some cheese I bought in France.
Tylko ser, który kupiłam we Francji.
I'm afraid I'll have to take that.
Obawiam się, że będę musiał to zabrać.
unfortunately
niestety, z przykrością
you are not allowed to bring cheese into the country
nie wolno ci przywozić sera do kraju
not allowed to
nie jest dozwolone
Anything else?
Czy coś jeszcze?
I bought a T-shirt for my daughter.
Kupiłam t-shirt dla mojej córki.

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak