Lekcja 39 (kontrola bezpieczeństwa)

Wyrażenia z tej lekcji

arrivals
przyloty
departures
odloty
security officer
pracownik ochrony
metal detector
wykrywacz metalu
coins
monety
keys
klucze
belt
pasek
wellingtons
kalosze
Please step through the scanner.
Proszę przejść przez skaner.
Please step to the side.
Proszę przejść na bok.
Please raise your arms to the side.
Proszę podnieść ramiona na bok.
Who packed your bags?
Kto pakował Pana/Pani torby?
I did / I packed my bags
Ja pakowałem/am moje torby.
Unload / Empty your pockets,
Opróżnij kieszenie.
Please take off your shoes and belt.
Proszę zdjąć buty i pasek.
Please take any electronic devices out of your bag.
Proszę wyjąć wszelkie urządzenia elektroniczne z torby.
put it in a bin
włożyć do pojemnika
first floor (US) ground floor (UK)
parter

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak