Lekcja 36

Wyrażenia z tej lekcji

hello Sir
dzień dobry Panu
hello Madam
dzień dobry Pani
Would you like to have breakfast?
Czy chce Pan zjeść śniadanie?
at the terrace or inside
na tarasie czy wewnątrz
hot chocolate
gorąca czekolada
cocoa
kakao
Romania
Rumunia
With milk, right?
Z mlekiem, zgadza się?
toasts
tosty
crossaint
crossaint (francuski rogalik)
Enjoy your day.
Miłego dnia.
What are your room numbers?
What is your room number?
What are your names?
What is your name?
Where are the ATMs?
Where is the ATM?
When are the next lessons?
When is the next lesson?
What is his job?
What are their jobs?

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak