Lekcja 172 (I’m being czy I am – które jest poprawne?)

Wyrażenia z tej lekcji

I have a daughter.
Mam córkę.
He has two dogs.
On ma dwa psy.
have a party
organizować przyjęcie
have a shower
brać prysznic
have breakfast
jeść śniadanie
I’m having breakfast now
Jem teraz śniadanie.
She's having a party this weekend.
Ona organizuje przyjęcie w ten weekend.
I’m having a daughter.
Spodziewam się urodzić córkę.
He is lazy.
On jest leniwy.
He is being lazy.
On zachowuje się leniwie.
What do you think about this?
Co o tym sądzisz?
What are you thinking about?
O czym myślisz?
I'm thinking about my job.
Rozmyślam o pracy.
What do you think about this?
Co o tym sądzisz?
The soup tastes great.
Zupa smakuje świetnie.
He's tasting the soup.
On kosztuje zupę.
Do you see this bird?
Czy widzisz tego ptaka?
Are you seeing your friend tonight?
Czy spotykasz się z przyjacielem wieczorem?
The door appears to be locked.
Drzwi wyglądają na zamknięte.
Metallica is appearing next year in Poland.
Metallica wystąpi w Polsce w kolejnym roku.
They're having a party on Sunday.
W niedzielę organizują przyjęcie.
I'm thinking about next year's holidays.
Myślę o przyszłorocznych wakacjach.
This cake is tastes delicious.
To ciasto smakuje pysznie.
She is seeing someone new.
Spotyka się z kimś nowym.
She sees someone new.
Widzi kogoś nowego.
I think that the car is locked.
Myślę, że samochód jest zamknięty.
This time, your soup tastes delicious.
Tym razem, twoja zupa smakuje pysznie.
I'm thinking about presents.
Myślę sobie o prezentach.
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2021 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak