Lekcja 171 (Present Perfect czy Past Simple?)

Wyrażenia z tej lekcji

I drove my car yesterday.
Wczoraj prowadziłem samochód.
Did you drive your car yesterday?
Czy wczoraj prowadziłeś samochód?
I didn't drive my car yesterday.
Wczoraj nie prowadziłem samochodu.
I worked a lot last week.
Dużo pracowałam w zeszłym tygodniu.
Did you work a lot last week?
Czy dużo pracowałaś w zeszłym tygodniu?
I didn't work a lot last week.
W zeszłym tygodniu nie pracowałam dużo.
Have you ever lent money to a friend?
Czy kiedykolwiek pożyczałeś pieniądze przyjacielowi?
I have lent money to a friend once.
Raz pożyczyłam pieniądze przyjacielowi.
I have never eaten snails.
Nigdy nie jadłem ślimaków.
I haven’t lent money to a friend.
Nie pożyczyłam pieniędzy przyjacielowi.
I have never lent money to a friend.
Nigdy nie pożyczyłam pieniędzy przyjacielowi.
Have you ever been to Spain?
Czy kiedykolwiek byłeś w Hiszpanii?
I haven't been to Spain.
Nie byłam w Hiszpanii.
I've been to Spain twice.
Byłam w Hiszpanii dwa razy.
I was in Spain last year.
Byłem w Hiszpanii w zeszłym roku.
I did the shopping yesterday.
Wczoraj zrobiłam zakupy.
I've never done shopping in Makro.
Nigdy nie robiłem zakupów w Makro.
I've watched Casa de Papel series.
Oglądałem serial Casa de Papel.
I watched Stranger Things two days ago.
Dwa dni temu oglądałem Stranger Things.
I've eaten a delicious seafood salad.
Zjadłem pyszną sałatkę z owocami morza.
The last time I ate seafood a year ago.
Ostatni raz jadłem owoce morza rok temu.
They have gone out.
Oni wyszli.
We were shopping yesterday.
Byli na zakupach wczoraj.
Tom cooked dinner two days ago.
Tom ugotował obiad dwa dni temu.
Jack has been to Paris twice.
Jack był w Paryżu dwa razy.
I read a book last evening.
Czytałem książkę wczoraj wieczorem.
They’ve been married for 10 years.
Są małżeństwem od 10 lat.
They were married for 10 years.
Byli małżeństwem przez 10 lat.
He’s written 5 books.
Napisał 5 książek. (nadal pisze i żyje)
He wrote 5 books.
Napisałem 5 książek. (już nie żyje lub nie pisze)
She painted 20 pictures.
Namalowała 20 obrazów. (nie żyje już, nie maluje)
She’s painted 20 pictures.
Namalowała 20 obrazów. (nadal żyje i maluje)
I lived in Toruń for 5 years.
Mieszkałem w Toruniu przez 5 lat. (już nie mieszkam)
She’s sold her car.
Ona sprzedała swój samochód. (już go nie ma)
She sold her car last year.
Ona sprzedała swój samochód w zeszłym roku.
I’ve never been to Rome.
Nigdy nie byłem w Rzymie.
I ate tomato soup yesterday.
Wczoraj jadłem zupę pomidorową.
Napoleon was never in Moscow.
Napoleon nigdy nie był w Moskwie.
I’ve seen all the Rambo movies.
Oglądałem wszystkie części filmu Rambo.
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2021 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak