Lekcja 170 (znowu zapomniałeś wyrzucić śmieci)

Wyrażenia z tej lekcji

I’m talking to you right now.
Rozmawiam teraz z tobą.
I’m living in Cracow at the moment.
Obecnie mieszkam w Krakowie.
now
teraz
at the moment
w tej chwili
currently
obecnie
Look!
Spójrz!
Listen!
Słuchaj!
Currently, I’m reading Game of thrones.
Obecnie czytam Grę o tron.
I’m not watching any series right now.
Teraz nie oglądam żadnego serialu.
Are you watching anything interesting this week?
Czy oglądasz coś ciekawego w tym tygodniu?
Mark is running in a park.
Mark biega w parku.
Frank is buying a new car.
Frank kupuje nowy samochód.
I am watching La Casa de Papel.
Oglądam Dom z Papieru.
They are talking a lot this week.
Dużo rozmawiają w tym tygodniu.
My brother is working from home.
Mój brat pracuje z domu.
I am sitting in the living room.
Siedzę w salonie.
She is working tonight.
Ona pracuje dzisiaj.
Are you playing games right now?
Czy grasz teraz w gry?
Is his daughter talking to a friend?
Czy jego córka rozmawia z przyjacielem?
Are you feeling sick today?
Czy czujesz się dzisiaj choro?
He’s always biting his nails.
On ciągle obgryza paznokcie.
You’re always listening to loud music.
Ciągle słuchasz głośnej muzyki.
My neighbors are always having parties on weekends.
Moi sąsiedzi ciągle organizują przyjęcia w weekendy.
Why are you always forgetting about our anniversary?
Dlaczego ciągle zapominasz o naszej rocznicy?
Why are you always forgetting to do the dishes?
Dlaczego ciągle zapominasz pozmywać naczynia?
Why are you always leaving a mess?
Dlaczego ciągle zostawiasz bałagan?
Why are you always smoking in the living room?
Dlaczego ciągle palisz papierosy w salonie?
Why are you always buying new shoes?
Dlaczego ciągle kupujesz nowe buty?
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2021 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak