Lekcja 163 (zbieranie owoców)

Wyrażenia z tej lekcji

You are not allowed to leave the room after 10PM.
Nie wolno Ci wychodzić z pokoju po 22.
I’ll make an exception for you and go look for a snack (vending) machine.
Zrobię wyjątek dla Ciebie i pójdę poszukam automatu z przekąskami.
fruit picker
zbieracz owoców
berries
owoce jagodowe
blueberry, berry
jagoda, borówka amerykańska
strawberry
truskawka
raspberry
malina
blackberry
jeżyna
gooseberry
agrest
black current
czarna porzeczka
pick fruit, harvest fruit
zbierać owoce
ripe
dojrzały
not ripe
niedojrzały
overripe
przejrzały
handle fruit gently
obchodzić się delikatnie z owocami
stalk
łodgya
plug
szypułka
Only pick the ripe fruit.
Zbieraj tylko dojrzałe owoce.
Leave the not ripe fruit on the plant, and put the damaged or overripe fruit into a container.
Niedojrzałe zostaw na roślinie i wkładaj uszkodzone lub przejrzałe owoce do pojemnika.
punnet
kobiałka, łubianka
Put the ripe fruit into a punnet.
Dojrzałe owoce wkładaj do kobiałki.
Keep the punnets in a tray but don’t overfill them, because trays will be stacked.
Trzymaj kobiałki w kratce ale nie przepełnij ich, bo kratki będą układane na stosie.
sort the fruit as you pick it
sortuj owoce w trakcie zbierania
fruit must be color-graded
owoce muszą być posortowane kolorami
outgrade fruit
owoce poza klasą
first and second class
pierwsza i druga klasa
fruit picking
zbieranie owoców
venting tunnels
wietrzenie tuneli
planting
sadzenie
runner cutting
przycinanie rozłogów
pruning
przycinanie liści, łodyg
a pair of pruning shears (US), secateurs (UK)
sekator
spraying the fields
opryskiwanie pól
work in the packhouse
praca w pakowni
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2021 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak