Lekcja 168 (idiomy sportowe używane w biznesie)

Wyrażenia z tej lekcji

the ball is in your court
teraz twoja kolej
I’ve made my decision, so the ball is in your court.
Podjąłem decyzję, więc teraz twoja kolej.
bark up the wrong tree
oskarżać niewłaściwą osobę
I didn’t take your sandwich. You’re barking up the wrong tree.
To nie ja wziąłem twoją kanapkę. Oskarżasz niewłaściwą osobę.
call the shots
podejmować decyzje, być osobą decyzyjną
Who is calling the shots in this office?
Kto w tym biurze podejmuje decyzje?
chip in (for)
zrzucać się
Would you like to chip in for Sarah’s present?
Czy chciałbyś się zrzucić na prezent dla Sary?
go Dutch
każdy płaci za siebie
split the bill, share the bill
podzielić rachunek (po równo)
It’s our first date, so let’s go Dutch!
To nasza pierwsza randka, więc niech każdy zapłaci za siebie.
learn the ropes
zrozumieć nowe rzeczy, poznać fach
You’ll be working with Jack until you learn the ropes.
Będzie pracować z Jackiem dopóki nie poznasz fachu.
level the playing field
wyrównać szanse
We need your help to level the playing field.
Potrzebujemy twojej pomocy, żeby wyrównać szanse.
long shot
bardzo trudna rzecz do osiągnięcia, małe szanse na sukces
The experimental therapy was a long shot.
Terapia eksperymentalna miała nikłe szanse na sukces.
take a rain check
przełożyć coś na później, może przy innej okazji
I’m feeling sick. Let’s take a rain check on our date.
Czuję się chory. Przełóżmy naszą randkę na później.
throw in the towel
poddać się
I’ll never learn English spelling – I’m throwing in the towel.
Nigdy nie nauczę się literowania w języku angielskim – poddaję się.
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2021 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak