Lekcja 153 (u weterynarza)

Wyrażenia z tej lekcji

veteran
weteran
What sex is it?
Jakiej jest płci?
Does it have any chronic conditions?
Czy ma jakieś choroby/stany przewlekłe?
Is it on any medication?
Czy bierze jakieś leki?
Could you please hold her still?
Czy możesz ją przytrzymać nieruchomo?
Please hold her while I…
Przytrzymaj ją, podczas gdy ja...
weigh her
ją zważę
take the temperature
zmierzę temperature
take her blood for further testing
pobiorę krew do dalszych testów
Does she have a cough?
Czy ma kaszel?
What about her stool?
A jak jej stolec?
What color and consistency is the stool?
Jakiego koloru i jakiej konsystencji jest stolec?
How often does she poop?
Jak często robi kupkę?
What about her urine?
A jak jej mocz?
Does she vomit often?
Czy często wymiotuje?
check the heart rate
sprawdzić tętno
check the eyesight
sprawdzić wzrok
examine the ear
zbadać uszy
check the teeth
sprawdzić zęby
Is she up to date with her shots?
Czy ma aktualne szczepienia?
vaccination, shot, vaccine injection
szczepienie, zastrzyk ze szczepionką
get a vaccine
dostać szczepionkę
distemper
nosówka psia
feline distemper, FPV
nosówka u kotów
parvovirus
parwowiroza
rabies
wścieklizna
diabetes
cukrzyca
UTI, urinary tract infection
zapalenie układu moczowego
head colds in cats
koci katar
toxoplasmosis
toksoplazmoza
Is she up to date with parasite prevention?
Czy była niedawno odrobaczana?
worms
robaki
worming
odrobaczanie
medication is added to food
lekarstwo jest dodawane do jedzenia
Can I have the pet passport please?
Poproszę o paszport zwierzęcia domowego?
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2021 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak