Lekcja 145 (na poczcie)

Wyrażenia z tej lekcji

post (UK), mail (US)
pocztowy, poczta
post box, mail box
skrzynka pocztowa
post office
urząd pocztowy
postman, postwoman (UK)
listonosz, listonoszka
mail carrier (US)
listonosz(ka)
send a letter
wysłać list
mail a postcard
wysłać pocztówkę
post a package, parcel
wysłać paczkę
put it on scales
połóż na wadze
send address
adres odbiorcy
return address
adres zwrotny
You forgot to put the return address.
Zapomniałeś podać adres zwrotny.
addressee, recipient
adresat, odbiorca
What are my choices? What are my options?
Jakie mam opcje?
express priority
ekspresowy priorytet
What is the difference between the two?
Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma?
Is it guaranteed?
Czy jest to gwarantowane?
Do you want a return receipt?
Czy z potwierdzeniem odbioru?
Does it include tracking or insurance?
Czy uwzględnia śledzenie przesyłki i ubezpieczenie?
delivery confirmation
potwierdzenie odbioru
restricted delivery (US)
list polecony
Does it include signature on delivery?
Czy jest to z poleceniem odbioru?
registered mail
list polecony
an envelope
koperta
padded envelope, bubble envelope
koperta bąbelkowa
mailer
opakowanie do przesyłki pocztowej
stamp
znaczek pocztowy
sheet of stamps
arkusz znaczków pocztowych
self-adhesive stamps
znaczki samoprzylepne
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2021 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak