Lekcja 149 (powtórka z poczty i pogrzebu)

Wyrażenia z tej lekcji

How do Ania and Szymon know each other?
Skąd Ania i Szymon się znają?
How old was the deceased?
Ile lat miała zmarła osoba?
When is the funeral?
Kiedy jest pogrzeb?
Where’s Ania heading?
Dokąd idzie Ania?
Do I know you?
Czy my się znamy?
I’m guessing your busy since you didn’t recognize an old school buddy?
Domyślam się, że jesteś zajęta skoro nie poznajesz starego kumpla ze szkoły?
buddy (US), mate (UK)
kumpel, kumpela
My mind is in a different place right now.
Nie mam teraz do tego głowy.
May she rest in peace.
Niech spoczywa w pokoju.
She died of old age.
Umarła z przyczyn naturalnych.
The family wants to say their good-byes.
Rodzina chce się pożegnać.
weird tradition
dziwna tradycja
Will they make it in time?
Czy dojdą na czas?
in time
przed czasem
I came home just in time before the rain.
Wróciłem do domu w samą porę przed deszczem.
on time
punktualnie, na czas
That’s my best bet.
To moja najlepsza szansa (dosłownie to mój najlepszy zakład)
Sounds risky if you ask me.
Na moje, brzmi ryzykownie.
run into somebody
wpaść na kogoś, spotkać kogoś przypadkiem
Where are you off to now?
Dokąd teraz idziesz?
I’m off to the post office.
Idę na pocztę.
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2021 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak