Lekcja 139 (liczby i trendy - powtórka)

Wyrażenia z tej lekcji

the main reason was...
głównym powodem był...
bounce back
odbić się (po tendecji spadkowej)
I haven’t seen you for ages.
Kope lat.
I barely recognized you.
Ledwo Cię poznałem.
cupboard
kredens, szafka kuchenna
What do you need it for?
Do czego jest Ci potrzebny?
I gotta go back to baking.
Muszę wrócić do pieczenia. (nieformalne)
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak