Lekcja 138 (stopniowanie)

Wyrażenia z tej lekcji

hot - hotter
gorąco - goręcej
cold - colder
zimno - zimniej
big - bigger
duży - większy
tall - taller
wysoki - wyższy
It’s hotter now than it was 5 years ago.
Teraz jest goręcej niż (było) 5 lat temu
It’s colder today than it was yesterday.
Dzisiaj jest zimniej niż (było) wczoraj.
My car is bigger than it was 2 years ago.
Mój samochód jest większy niż ten dwa lata temu.
My child is taller than he/she was two years ago.
Moje dziecko jest wyższy niż (było) dwa lata temu.
easy - easier
łatwy - łatwiejszy
busy - busier
zajęty - bardziej zajęty
lazy - lazier
leniwy - bardziej leniwy
I am busier now than I was 3 years ago.
Jestem bardziej zajęty teraz niż (byłem) 3 lata temu.
My son is lazier now than he was a year ago.
Mój syn jest bardziej leniwy niż był rok temu.
modern – more modern, moderner
nowoczesny, współczesny - bardziej nowoczesny, bardziej współczesny
beautiful - more beautiful
piękny - piękniejszy
This picture is more beautiful than that picture.
To zdjęcie jest piękniejsze niż tamto zdjęcie.
This iPhone is more beautiful than that iPhone.
Ten iPhone jest piękniejszy od tamtego iPhona.
intelligent - more intelligent
inteligentny - bardziej inteligentny
This dog is more intelligent than that dog.
Ten pies jest bardziej inteligentny niż tamten pies.
It’s getting...
Robi się..., Staje się...
It’s getting hotter every year.
Z roku na rok robi się coraz goręcej.
It’s getting colder every day.
Z dnia na dzień robi się coraz zimniej.
Life is getting more complicated every year.
Z roku na rok życie robi się coraz bardziej skomplikowane.
Our expenses are getting higher every month.
Z miesiąca na miesiąc, nasze wydatki rosną.
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak