Lekcja 137 (wzrosty i spadki)

Wyrażenia z tej lekcji

income
przychód
What is the company income?
Jaki jest przychód tej firmy?
profit
dochód
What is the company (annual) profit?
Jaki jest (roczny) przychód tej firmy?
expenses
wydatki
How high are your expenses?
Jak wysokie są twoje wydatki?
costs
koszty
How high are your costs?
Jak wysokie są twoje koszty?
sales
sprzedaż
How are the company sales doing?
Jak idzie sprzedaż firmie?
increase, incline
wzrastać, wzrost
decrease, decline
spadać, spadek
My salary increased from 2k to 3k.
Moja pensja wzrosła z 2 tysięcy do 3 tysięcy.
Our income increased from 5k to 6k.
Nasz przychód wzrósł z 5 do 6 tysięcy.
My expenses decreased by 1/3.
Moje wydatki zmalały o 1/3.
gain
zyskać, zdobyć
lose
stracić, zgubić
My company gained 173 258 new orders this month.
Moja firma zyskała 173258 nowych zamówień w tym miesiącu.
My company lost 1/5 of clients last month.
Moja firma straciła 1/5 klientów w zeszłym miesiącu.
halve
zmniejszyć o połowę, przepołowić
They halved their income.
Zmniejszyli swój przychód o połowę.
They decreased their income by 50%.
Zmniejszyli swój przychód o 50%.
Their expenses were halved.
Ich wydatki zostały zmniejszone o połowę.
double
podwoić
They doubled their profit (increased by 100%).
Podwoili swoje zyski (podnieśli o 100%).
The prices doubled (in the last few months).
Ceny podwoiły się (w ciągu ostatnich kilku miesięcy).
rocket
poszybować w górę
The prices rocketed.
Ceny poszybowały w górę.
The sales rocketed to 10bn euros.
Sprzedaż poszybowała w górę do 10 miliardów euro.
plummet
spaść gwałtownie w dół
The sales plummeted to 2bn euros.
Sprzedaż spadła gwałtownie do 2 miliardów euro.
peak
osiągnąć szczyt, szczyt
Our sales peaked at 7 bn dollars.
Nasza sprzedaż osiągnęła szczyt 7 miliardów dolarów.
My English peaked at B2 level.
Mój angielski osiągnał szczyt na poziomie B2.
fluctuate
wahać się
The prices fluctuated in August.
Ceny wahały się w sierpniu.
My level of English fluctuates when I don’t use it.
Mój poziom angielskiego waha się, gdy go nie używam.
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak