Lekcja 135 (bardzo duże liczby)

Wyrażenia z tej lekcji

thirty
30
forty
40
twenty-eight
28
fifty-three
53
seventy-one
71
a hundred / one hundred
100
six hundred
600
nine hundred
900
seven hundred and eighty-two
782
one hundred and thirteen
113
thirty-five
35
three hundred and fifty
350
three thousand five hundred, thrity-five hundred
3500
forty-two hundred
4200
twelve hundred
1200
seventy-two hundred
7200
ninety-eight hundred
9800
twenty-five hundred
2500
eleven hundred
1100
K, thousand, grand, G
tysiąc, koło
thirty-five K
35 000
three hundred and fifty K, three hundred and fifty thousand
350 000
seven hundred and eighty-two thousand
782 000
eight hundred and ninety-nine thousand seven hundred and fifty-two
899 752
seventy K
70 000
eight hundred and ten K
810 000
one hundred and twelve thousand three hundred and ninety-three
112 393
million, m., mil
milion
thirty-five million
35 000 000
I paid 35 mil for that.
Zapłaciłem za to 35 baniek.
thirty five million three hundred and fifty thousand three hundred and fifty
35 350 350
billion, bn.
miliard (jedynka i 9 zer)
It will cost 5 billion euros.
To będzie kosztować 5 miliardów euro.
The government spent 2 billion euros on healthcare last year.
Rząd wydał 2 miliardy euro na służbę zdrowia w zeszłym roku.
trillion
bilion (jedynka i 12 zer)
seven billion two million one hundred and one thousand (and) one
7 002 101 001
one million eight hundred and thirty-four thousand four hundred and thirty-one
1 834 431
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak