Lekcja 128 (izba przyjęć)

Wyrażenia z tej lekcji

izba przyjęć

szpitalny oddział ratunkowy, SOR

ranny, ofiara

OIOM (odział intensywnej opieki medycznej)

oddział

oddział ginekologiczny

oddział neurologiczny

otolaryngologia

ostry kłujący ból

Mam ostry kłujący ból w moim ramieniu.

pulsujący ból

tępy ból, ciągły o małym natężeniu

Czuję ostry ból w jamie brzusznej.

Przywiózł mnie przyjaciel.

Zdecydowanie tak.

Zdecydowanie nie.

wypełnić formularz

pielęgniarka prowadząca

Pielęgniarka prowadząca za chwilę do Ciebie przyjdzie.

płacić z góry

zwrot kosztów

dostać zwrot kosztów

Połóżcie ją na noszach!

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak