Lekcja 115 (smutek)

Wyrażenia z tej lekcji

sad
smutny
make somebody happy
uszczęśliwić kogoś
Eating ice-cream makes me happy.
Jedzenie lodów uszczęśliwia mnie.
Reading books makes me happy.
Czytanie książek uszczęśliwia mnie.
make somebody sad
zasmucić kogoś
Bad weather makes me sad.
Zła pogoda sprawia, że czuję się smutny.
sadness
I feel sadness
I feel sadness when the weather is bad.
Czuję smutek kiedy pogoda jest zła.
sadly
w smutny sposób, niestety
He nodded sadly.
Smutno pokręcił głową.
Sadly, his company went bankrupt.
Niestety, jego firma zbankrutowała.
feeling down about something
być przygnębionym z jakiegoś powodu
I feel down about my work.
Jestem przygnębiony z powodu mojej pracy.
be out of sorts
być nie w sosie
I’m out of sorts today, sorry.
Przepraszam, dziś jestem nie w sosie.
feeling blue about sth
być smutnym, zdołowanym
Kate is feeling blue about her relationship with William.
Kate jest zdołowana swoim związkiem z Williamem.
be (down) in the dumps about something
mieć depresję, mieć handrę
We’re in the dumps about our financial situation.
Jesteśmy załamani naszą sytuacją finansową.
I would be over the moon if I got tickets to Disneyland.
Byłabym przeszczęśliwa gdybym dostała bilety do Disneylandu.
I would be tickled pink if I got an invitation to a concert.
Byłabym szczęśliwa gdybym dostała zaproszenie na koncert.
We’d feel down if there wasn’t snow this year.
Bylibyśmy przygnębieni gdyby nie było śniegu w tym roku.
We’d be sad if the lockdown came back.
Bylibyśmy smutni, gdyby wróciła kwarantanna.
I’d be out of sorts if my car broke down.
Byłbym nie w sosie gdyby mój samochód się popsuł.
I’d feel blue if I couldn’t go to Disneyland.
Byłbym zdołowany gdybym nie mógł pojechać do Disneylandu.
I’d be down in the dumps if I didn’t get the job.
Miałbym depresję gdybym nie dostał tej pracy.
would + bezokolicznik if + czas przeszły
struktura drugiego okresu warunkowego
Poprzedni
Następny

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak