Lekcja 113 (rozmowa o pracę - powtórka)

Wyrażenia z tej lekcji

What’s the job position Ania is applying for?
Na jakie stanowisko Ania aplikuje?
Is the company asking her to relocate?
Czy firma prosi ją o zmianę miejsca zamieszkania?
Did Ania get the job?
Czy Ania dostała pracę?
Take a seat, please.
Usiądź, proszę.
A glass of water would be nice.
Chętnię napiję się szklanki wody.
content
treść, zawartość
it turned out that
okazało się, że
however
jednakże
I learned German, however, I wasn't very good at it.
Uczyłem się niemieckiego, jednakże, nie byłem z niego bardzo dobry.
And if I may ask...
I jeżeli mogę zapytać...
In other words
Innymi słowy / Mówiąc inaczej
tips and tricks
rady i podpowiedzi
I’m glad to hear that.
Miło mi to słyszeć.
put up a blog article
opublikować artykuł na bloga
pulled somebody's socks up
zakasać rękawy
Pull your socks up and study harder.
Zakasaj rękawy i ucz się więcej.
go to great lengths
dołożyć wszelkich starań
remote work
praca zdalna
work remotely
pracować zdalnie
No, not at all.
Nie, ani trochę.
It would be a nice change of pace for me.
Byłaby to dla mnie miła zmiana.
entry level remuneration
wynagrodzenie na poziomie podstawowym
payroll
kadry
mandatory
obowiązkowy
When can I expect to hear from you?
Kiedy mogę się spodziewać kontaktu z twojej strony?
next stage of the recruitment
kolejny etap rekrutacji
Poprzedni
Następny

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak