Lekcja 112 (rozmowa o pracę - wynagrodzenie i przyszłość)

Wyrażenia z tej lekcji

We learn how to speak English fluently.
Uczymy się mówić płynnie po angielsku.
What are your goals for the future?
Jakie masz cele na przyszłość?
Where do you see yourself in five years?
Gdzie widzisz się za 5 lat?
competition
konkurencja
I’d like to learn more about...
Chciałbym dowiedzieć się więcej o...
I’d like to learn more about CNC.
Chciałbym dowiedzieć się więcej o CNC.
I’d love to improve my soft skills.
Bardzo chciałbym poprawić swoje umiejętności miękkie.
think on your feet
myśleć szybko (idiom)
carpentry
stolarstwo
chisel
dłuto
What is your salary range expectation?
Jakie masz oczekiwania co do widełek płacowych?
What is your salary expectation?
Jakie masz oczekiwania płacowe?
gross
brutto
nett, net
netto
B2B (business to business) contractor
kontrahent z własną działalnością
per month
za miesiąc
per year, per annum (pa)
za rok
commission
prowizja
work on comission
pracować w systemie prowizyjnym
base sallary
wynagrodzenie zasadnicze
average salary
przeciętne wynagrodzenie
I am flexible
jestem elastyczny
Do you have any questions?
Czy masz jakieś pytania?
What do you love about working for this company?
Co najbardziej Ci się podoba w pracy w tej firmie?
What are some of the challenges people typically face in this position?
Z jakimi wyzwaniami przychodzi się zmierzyć osobom pracującym na tym stanowisku?
What trainings do you offer to new employees?
Jakie szkolenia oferujecie nowym pracownikom?
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak