Lekcja 110 (rozmowa o pracę - dlaczego)

Wyrażenia z tej lekcji

lads and lasses
chłopcy i dziewczyny (staroświecko)
same old, same old
stara bieda, nic nowego
Why do you want to work here?
Dlaczego chcesz tu pracować?
What interests you about this role?
Co Cię interesuję w tym stanowisku?
I am experienced in customer service.
Jestem doświadczony w obsłudze klienta.
I have experience in…
Mam doświadczenie w...
shift into
zmienić na, przesunąć się do
change my career path
zmienić moją ścieżkę kariery
state-of-the art equipment
najnowszy sprzęt
market leader
lider rynku
market challenger
firma chcąca być liderem rynku
market follower
firma podążająca, czyli nie aspirująca do roli lidera
soft skills
umiejętności miękkie
hard skills, technical skills
umiejętności twarde, umiejętności techniczne
interpersonal skills
umiejętności interpersonalne
Why are you leaving your current job?
Dlaczego odchodzisz ze swojej obecnej pracy?
current
obecny
look for new challenges
szukać nowych wyzwań
I didn't get along with my boss.
Nie dogadywałem się z szefem.
look for new opportunities
szukać nowych możliwości
to develop, to expand
rozwijać
I want to work in a different industry.
Chcę pracować w innej branży.
Due to family reasons, I don’t like the hours at my current job.
Ze względów rodzinnych, nie odpowiadają mi godziny w mojej obecnej pracy.
due to personal reasons
ze względów osobistych
go out of business, go under, go bankrupt
zbankrutować
Due to family reasons, I decided to relocate.
Z powodów rodzinnych zdecydowałem się na zmianę miejsca zamieszkania.
move to a new city
przenieść się do innego miasta
Poprzedni
Następny

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak