Lekcja 11

Wyrażenia z tej lekcji

it’s my turn
moja kolej
iron-ironing
prasować
I have my own business
Mam swój biznes
almost
prawie
2 months
2 miesięca
in my free time
w swoim wolnym czasie
especially
zwłaszcza, w szczególności
How old is he?
Ile on ma lat?
How old is she?
Ile ona ma lat?
He is 20 years old.
On ma 20 lat.
She is 20 years old.
Ona ma 20 lat.
jestem
I am = I'm
jesteś
you are - you're
on, ona, ono jest
he, she, it is
thirty
30
fourty
40
fifty
50
sixty
60
seventy
70
eighty
80
ninety
90
one hundred
100

© 2018 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak