Lekcja 107 (zdania warunkowe)

Wyrażenia z tej lekcji

If the weather is good tomorrow, I’ll go for a walk with my daughter.
Jeżeli jutro pogoda będzie dobra, to pójdę z córką na spacer.
If I go for a walk with my daughter, we’ll go to a park.
Jeżeli pójdę z córką na spacer, to pójdziemy do parku.
If we go to a park, we will be tired.
Jeżeli pójdziemy do parku, to będziemy zmęczone.
If we are tired, we won’t go swimming but we will go get ice-cream.
Jeżęli będziemy zmęczone, to nie pójdziemy pływać ale pójdziemy na lody.
That depends.
To zależy.
that depends on...
to zależy od...
What are your plans for this weekend?
Jakie masz plany na weekend??
That depends on the weather.
To zależy od pogody.
If it’s sunny, we’ll go to the park.
Jeżeli będzie słonecznie, to pójdziemy do parku.
If it isn’t sunny, we’ll go to a swimming pool.
Jeżeli nie będzie słonecznie, to pójdziemy na basen.
Do you think you’ll win this lottery?
Czy myślisz, że wygrasz tę loterię?
That depends on my luck.
To zależy od mojego szczęścia.
If I find a 4-leaf-clover, I will win the lottery.
Jeżeli znajdę czterolistną koniczynkę, to wygram tę loterię.
If I break a mirror, I won’t win the lottery.
Jeżeli potłukę lustro, to nie wygram tej loterii.
NEVER will after IF.*
NIGDY will po IF *(działa w 90% przypadków)
Do you lie to your friends?
Czy okłamujesz przyjaciół?
Do you have to marry someone you love?
Czy trzeba poślubić kogoś, kogo się kocha?
Do you prefer male or female teachers?
Czy wolisz nauczycieli czy nauczycielki?
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak