Lekcja 106 (przesądy)

Wyrażenia z tej lekcji

superstitious
przesądny
superstition
przesąd
Are you superstitious?
Czy jesteś przesądny?
Are you a superstitious person?
Czy jesteś osobą przesądną?
What are some common superstitions?
Jakie są popularne przesądy?
you’ll have bad luck
będziesz mieć pecha
you'll be unlucky
będziesz pechowcem
you won’t have bad luck
nie będziesz mieć pecha
you won’t be unlucky
nie będziesz pechowcem
You will have bad luck if it is Friday the 13th.
Będziesz mieć pecha jeżeli jest piątek 13-ego.
It brings bad luck.
To przynosi pecha.
black cat crosses your path
czarny kot przejdzie Ci drogę
You will be unlucky if a black cat crosses your path.
Będziesz mieć pecha jeżeli czarny kot przejdzie Ci drogę.
7 years of bad luck
7 lat pecha
You will have 7 years of bad luck if you break a mirror.
Będziesz mieć pecha przez 7 lat jeżeli stłuczesz lustro.
You will have bad luck if you walk under a ladder.
Będziesz mieć pecha jeżeli przejdziesz pod drabiną.
It brings good luck.
To przynosi szczęście (farta).
4-leaf clover, shamrock
czterolistna koniczynka
horseshoe
podkowa
You will be lucky if you find a 4-leaf clover.
Będziesz mieć szczęście jeżeli znajdziesz czterolistną koniczynkę.
itchy palm
swędząca dłoń
You will get some money if you have an itchy left palm.
Dostaniesz pieniądze jeżeli swędzi Cię lewa ręka.
You’ll meet someone new if you have an itchy right palm.
Poznasz kogoś nowego jeżeli swędzi Cię prawa ręka.
counteract the bad luck
przeciwdziałać pechowi
knock twice on wood
odpukać w niemalowane drewno
You won’t have bad luck if you knock twice on wood.
Nie będziesz mieć pecha jeżeli odpukasz w niemalowane drewno.

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak