Lekcja 100 (gry planszowe)

Wyrażenia z tej lekcji

boardgame, tabletop game
gra planszowa
card game
gra karciana
pat on the back
poklepać się po plecach
Memory
Memory - gra w pamięć
Scrabble
Scrabble
Taboo
Tabu
Ludo
Chińczyk (gra)
Monopoly
Monopol
the setup
przygotowanie gry
the objective
cel
how to play
jak grać, jak się gra
How to play Monopoly?
Jak gra się w Monopol?
To play this game you need a token and a dice.
Aby zagrać w tę grę potrzebujesz pionka i kości.
token, counter
pionek
one dice, two dice
jedna kostka, dwie kostki
To start the game, place your tokens on the GO space.
Aby zacząć grę, połóż swój pionek na polu Go.
You roll the dice and move your token equal to the value rolled.
Rzucasz kostką i przesuwasz swój pionek o ilość pól równą ilości oczek na kostce.
If you land on a property space, you have the option to buy it.
Jeżeli zatrzymasz się na polu nieruchomości, masz opcję ją kupić.
If you land on someone’s property, you have to pay the rent.
Jeżeli zatrzymasz się na czyjejś nieruchomości, to musisz zapłacić czynsz.
my turn
moja kolej
Now, it’s next player’s turn.
Teraz jest kolej następnego gracza.
You take turns clockwise.
Kolejka idzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
counter-clockwise
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
The objective is to be the richest player at the end of the game.
Celem jest bycie najbogatszym graczem na końcu gry.
To move the counter you need to roll a 6.
Aby przesunąć pionek, musisz wyrzucić 6 na kostce.
To end the game you need to roll exactly five.
Aby zakończyć grę, musisz wyrzucić dokładnie pięć.

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak