Lekcja 102 (The Owl, the Bull and the Forest)

Wyrażenia z tej lekcji

owl
sowa
bull
byk
forest
las
knock down a tree
powalić drzewo
stand aside
stanąć z boku, odsunąć się
destroy
niszczyć
grain
ziarno, zboże
feed
pasza, karma
homeless
bezdomny
That's all I've done my whole life.
To jedyne co robiłem całe swoje życie.
pull the plow through the fields
ciągnąć pług przez pole
No, I guess not.
Nie, chyba nie.
All the trees will be gone.
Wszystkie drzewa znikną.
Gosh. I didn't think of that.
Ojejku. Nie pomyślałem o tym.
plant a tree
zasadzić drzewo
stubborn
uparty
overcrowded
przeludniony, zatłoczony
clean air
czyste powietrze
breathe out, breathe in
wydychać, wdychać
yucky, icky, gross
obrzydliwy, ohydny
I'd better start packing.
Lepiej zacznę się już pakować.
share
dzielić
The bad air and all that.
Zepsute powietrze i takie tam.
Yeah, sort of.
Tak, tak jakby.
hang in the air
wisieć w powietrzu
steam bath
kąpiel parowa
hurricanes and tornadoes
huragany i tornada
make a deal
dogadać się

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak